Yukarı resimde bir traktör sulama işlemi yapıyor. Tarım neden önemlidir.

Tarım Neden Önemlidir

Eski çağlardan bu yana insanın yerleşik hayata geçmesiyle beraber tarımsal faaliyetlerin başladığı bilinmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan bütün ülkelerin kalkınmasında rol oynayan tarım sektörünün önemi, küreselleşen ekonomik sistem, artan rekabet ortamları ve hızla değişen pazar şartlarının da etkisiyle giderek artmaktadır. Tarım sektörü, ülke nüfusunun beslenmesi, ulusal gelire ve istihdama katkısı, endüstri sektörünün hammadde ihtiyacını karşılaması, sanayiye kapital aktarması ve İhracata direkt ve endirekt katkıda bulunması. Tarım sadece besin ihtiyacımızı karşılamıyor;

Tarım neden önemlidir.

çevreden ekonomiye, çiftçi refahından sosyal ilerlemeye kadar pek oldukça alanı da etkiliyor. Bu nedenle tarımın sürdürülebilir olması, oldukça büyük önem taşıyor.   Dünya nüfusu, temel gıda ihtiyacını topraktan karşılıyor. En kolay tanımıyla, “toprağın işlenmesi” olan tarım bu anlamda, seneler geçtikçe artan dünya nüfusu için en temel  besin kaynağı.   Ancak tarım, hepimiz için gıda üretme yeteneğinin ötesinde oldukça daha büyük bir sosyal işlev görüyor. Tarım aynı zamanda çiftçilerin ve toplumun refahını; toprak sağlığı, su kaynakları ve bio-çeşitlilik  benzer biçimde

Çiftçiye destek

çeşitli fiziksel ve biyolojik çevrelerin yönetimini; büyük bir işgücü ile bu işgücünün refahını; yani sosyal, ekonomik ve ekolojik sistemlerin bütününü kapsıyor.   Bu kadar büyük bir sistemi kapsadığı için de tarım, “sürdürülebilirlik” terimini odağına alıyor. Bunun peşindeki denklem ise oldukça kolay. Eğer tarımsal üretimin sürdürülebilirliği sağlanamaz ve bir noktada tarım nüfusun ihtiyacını karşılayamazsa dünya büyük bir açlık tehdidiyle karşılaşacak. Üretim şimdiki seviyeden daha da geriye giderse oldukça hızlı bir şekilde önce üreticiler, hemen ardından istihdam, ülke ekonomisi ve nihayet toplum refahı etkilenecek.   İşte, böylesine bir kriz senaristliği ile karşılaşmamak için tarımın sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekiyor. Bunun için bir yandan acil önlemler alınırken bir yandan da akıllı tarımsal teknolojiler geliştiriliyor. 12 bin yıl önce verimli Orta Doğu topraklarında başlayan çiftçilik, ülkemizde Cumhuriyet’in kuruluşundan günümüze kadar geçen süreçte, geleneksel üretimden teknolojik üretime geçerken ekonominin önemli bir parçası olarak da gelişmesini sürdürmektedir.  Ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişiminde çok önemli görevler üstlenmiş ve üstlenmeye de devam eden çiftçilik mesleği, ülke nüfusunun beslenmesi, milli gelire ve istihdama katkısı, sanayi sektörüne ham madde sağlaması ve birçok sebeple tüm dünyada vazgeçilmez ve gıda üretiminin güvenliği nedeniyle de stratejik bir sektör niteliğindedir.

Hollanda Tarımda Nasıl Bu kadar İyi.

Diğer yazılarımı okumayı ihmal etmeyin.

Yazar Hakkında
Toplam 148 yazı
Üzgün Kiraz
Üzgün Kiraz
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

×

Bir Şeyler Ara