İklim Krizi En Büyük Tehdit

İklim krizi; küresel ısınma, küresel iklim değişikliği ve bunların etkileriyle yakından ilgili olan bir terimdir. Bu terime göre yerküremizde yıllık ortalama sıcaklıklar yükseliyor, yani küresel ısınma gerçekleşiyor. Bunun sonucunda ise iklimde dengesizlikler meydana geliyor ve iklim değişikliği yaşanıyor. Nihayetinde dünya üzerinde bulunan tüm canlılar iklim kriziyle karşı karşıya kalıyor.İklim değişikliği ile birlikte aşırı yağış sonucu yıkıcı seller görülebilir, yıllık yağış ortalaması düşük olan bölgelerde ciddi susuzluk ve kuraklık yaşanabilir. Ayrıca biyolojik çeşitlilik kaybının artması da sonuçlar arasında. Bu da tüm besin zincirini olumsuz etkiler.

Her geçen gün artan orman yangınları, şiddetli kuraklıklar, yıkıcı seller… Sadece insanları değil, yeryüzünde bulunan tüm canlıları zor durumda bırakan bu afetlerin yaşanmasının aslında bir nedeni var. O da karşı karşıya kaldığımız küresel iklim krizi.

Küresel iklim değişikliği günümüzde yadsınamayacak bir gerçeklik olarak karşımızda durmaktadır. Dünya’nın iklim dengesinin günden güne daha da bozulması hem insanların hem de tüm ekosistemin üzerinde yıkıcı etkiler bırakmaktadır. Dünya devletlerinin acilen doğanın dengesini yeniden kazandırmaya ve geleceği garanti altına almaya yönelik hamlelerde bulunması giderek daha çok aciliyet kazanmaktadır.Küresel iklim değişikliği konusunda sivil toplum kuruluşlarının toplumu bilinçlendirmeye yönelik çabaları mevcut. Fakat insanlar tüketim alışkanlıklarını, devletler enerji politikalarını değiştirmezse bu çabaların tamamı boşa gidebilir. Daha da kötüsü, gezegenimizin yaşanabilir alanları ve kullanılabilir kaynakları tükenebilir.

Küreselleşme ve teknolojik gelişmeler ile doğru orantılı bir şekilde insanların çevreye verdikleri zarar artmıştır. Bununla birlikte, iklim değişikliği ve beraberinde getirdiği sorunlar dünya için büyük bir tehlike arz etmektedir. İklim değişikliği hem dünyanın yaşanabilir bir gezegen olma özelliğine zarar vermekte hem de ülkeler için belirli ekonomik tehditler oluşturmaktadır. Bu sebepledir ki, iklim değişikliği Covid-19 salgını öncesinde ve süresince de sürekli gündemde kalan bir konu olmaya devam etmiştir.İklim değişikliği ile mücadele için uluslararası arenada birçok önlem alınmıştır. Bu önlemlere en iyi örnek olarak Paris Anlaşması’nı verebiliriz. Paris Anlaşması ile belirlenen hedefler devletler için yol gösterici olmuş ve birçok devletin çevresel bozulmanın önlenmesi için adım atmasını gerekli kılmıştır. Paris Anlaşması’na imzacı olan devletler iklim değişikliğini önlemek için hedefler belirlemişlerdir.

Yazar Hakkında
Toplam 260 yazı
Üzgün Kiraz
Üzgün Kiraz
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Bir Şeyler Ara